Градска среда и икономически дейности

Изграждане и експлоатация на етажен паркинг в „кв. Надежда Изграждане и експлоатация на етажен паркинг в „кв. Надежда   Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София   Реновиране и модернизиране на сграда в София, ул. Индустриална и трансформирането й в културен център за забавление, изкуство и отдих Реновиране и модернизиране на сграда в София, ул. Индустриална и трансформирането й в културен център за забавление, изкуство и отдих   Нова визия и благоустрояване на територията на пазар Нова визия и благоустрояване на територията на пазар "Васил Шаханов", Стара Загора   Изграждане на аквапарк и разширяване на парк Изграждане на аквапарк и разширяване на парк "Възраждане", София   RETAIL PARK YAMBOL RETAIL PARK YAMBOL   Реконструкция на Зоопарк Стара Загора Реконструкция на Зоопарк Стара Загора   Парк Възраждане - София Парк Възраждане - София   Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД   Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на "Женски Пазар", София на "Пазари Възраждане" ЕАД  
 
1 /  2