15 Февруари 2022

Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София

Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София

Проект: Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София

Краен получател: ТЕА-2003 ЕООД

Договор за финансиране: 15.02.2022 г.

Одобрено финансиране: 1 706 186 лв., от които 1 006 650 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Проектът предвижда създаване на високо-технологичен цех за производство на сладкарски изделия, пекарство, шоколатиерство, декораторски торти, веган и сурови десерти, производство на сладолед, както и  обучителен център и сладкарница с магазинна част.

Планираните дейности включват реконструкция и благоустрояване на част от бизнес център, с цел развитието на ново бизнес направление, включвайки голяма част от клиентите на здравословните продукти в културно-кулинарно обучителни мероприятия. В допълнение, се предвижда благоустрояване и озеленяване на прилежащите  зони за обществен отдих и паркиране.

Посредством реализацията на проекта “ТЕА-2003“ ЕООД цели да отговори на търсенето на високо-качествени бутикови здравословни хранителни продукти, като успоредно с това доближи крайните клиенти до производствения процес и вложените високо-качествени материали, чрез планираното периодично организиране както обучителни инициативи за производство на високо-качествените здравословни хранителни продукти на заинтересованите клиенти, така и социално-културни събития с насоченост повишаване на културата на хранене в съвременния свят.

Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София
Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София
Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София
Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София
Изграждане на нов сладкарски цех с кафе-сладкарница в София
Назад