Здравна и образователна инфраструктура

Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център "Салвебис" – София   Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД   Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД   Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД   Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД   Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в "Първа МБАЛ - София" ЕАД   II МБАЛ – София II МБАЛ – София   ДКЦ XII – София ДКЦ XII – София