25 Септември 2015

Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД

Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД

По проекта е закупен високотехнологичен линеен ускорител, както и са инсталирани нови елементи и софтуер за съществуваща Магнитно-резонансна система. Ускорителят представлява иновативна технология в света на лъчетерапията и в стереоткатичната радиохирургия на тумори с максимална прецизност. Този апарат осигурява възможност за лечение на пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания, при които отстраняването на туморите по класическия начин е невъзможно или високорисково за тях. С подобен високотехнологичен линеен ускорител разполагат едва пет други държави в Европа - Швейцария, Германия, Италия, Полша и Турция.Освен новото ниво и качество на лечение на пациентите с реализацията на проекта УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД“ се превръща в референтен център за Източна Европа.

Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 9 977 850 лв. От тях 4 988 925 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 4 988 925 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 11 973 420 лв.

Закупената апаратура бе официално представена на 25 септември 2015 г.

Към момента броят пациенти, възползвали се от закупената с предоставеното финансиране медицинска апаратура, възлиза на 162 бр. Разкрити са 34 нови работни места.

Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД
Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД
Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД
Назад