Екип

Надзорен съвет

Пламен Дерменджиев

Председател на НС

Емил Савов

Член на НС

Стелиян Димитров

Член на НС

Управителен съвет

Виктор Йоцов

Председател на УС и Изпълнителен директор

Надя Данкинова

Член на УС и Изпълнителен директор

Десислава Лозанова

Член на УС

Яна Георгиева

Член на УС

Екип

Ива Петкова

Ива Петкова

Директор дирекция "Фондовe за градско развитие"

Любомир Царев

Любомир Царев

Ръководител направление "Проектно финансиране, договаряне и стратегическо развитие"

Ванина Чалъкова

Ванина Чалъкова

Ръководител направление "Мониторинг, контрол и управление на риска"

Габриела Апостолова

Габриела Апостолова

Старши експерт "Финанси и мониторинг"

Младен Дилов

Младен Дилов

Експерт "Финансови анализи"

Христо Шумански

Христо Шумански

Експерт "Мониторинг"

Инж. Силвия Муса

Инж. Силвия Муса

Експерт "Инвеститорски контрол"

Инж. Лидия Димовска

Инж. Лидия Димовска

Експерт "Инвеститорски контрол"

Любка Мазнева

Любка Мазнева

Вътрешен одитор

Антони Маргаритов

Антони Маргаритов

Експерт

Валентина Захариева

Валентина Захариева

Експерт

Виолета Дърова

Виолета Дърова

Секретар на УС и НС