30 Март 2016

Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център "Салвебис" – София

Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център

Проектът представлява завършваща фаза на изграждането на частен медицински център за лечение на социално-значимото заболяване "ендометриоза". Реализирането на проекта доведе до осигуряване на достъпна, висококачествена специализирана медицинска помощ по най-нови методики за ранна диагностика и лечение на заболяването „ендометриоза“, лечение на други статични заболявания при жените и медицинска диагностика и терапевтична дейност в областта на акушерството и гинекологията. Общата цел на проекта е да се подобри демографската структура на населението в региона и страната чрез ранно диагностициране и лечение на стерилитет на жените, което ще предостави възможност за увеличаване на раждаемостта и подобряване на качеството на живот на женското население. Извършени са довършителни видове строително-монтажни работи на помещенията в медицинският център, предназначени за разполагане на апаратурата, закупена със средства от предоставения заем, в т.ч. Цифрова ултразвукова система UGEO H60 Ver. 2 USS-H60NF3U/WR, Обемен конвексен трансдюсер CV1-8AD USP-VF18FSA/WR, Вагинален трансдюсер VR5-9 USP-E059F0A/WR, Хистероскопска кула ОЛИМП, ЕКГ апарат 6-канален, Термокоагулатор 6001, Гинекологичен стол, Стоматологичен стол и др. Закупеното специализирано оборудване предоставя възможност за ранно диагностициране и навременно висококачествено лечение на редица специфични заболявания. Закупуването на тази апаратура представлява и най-големият дял от финансирането.

Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 510 000 лв. От тях 255 000 лева (50%) са предоставени от ОП „Регионално развитие 2007-2013“, а останалите 255 000 лева (50%), са средства, предоставени от „Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС“ ЕАД. Обща стойност на проекта: 1 411 317 лв.

Медицинският център бе официално открит през месец март 2016 г.

Към момента броят пациенти посетили новият медицински център и възползвали се от закупената с предоставеното финансиране медицинска апаратура възлиза на 467 бр. Разкрити са 5 нови работни места.

Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център
Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център
Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център
Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център
Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център
Иновативно лечение на заболяването ендометриоза и статични заболявания на ЖПО в Медицински център
Назад