30 Октомври 2015

Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД

Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД

Основната цел на проекта е осигуряване на адекватна, ефективна, висококачествена специализирана медицинска дейност в Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД чрез подобряване на материалната база на Отделението по анестезиология и интензивно лечение и Операционния Блок. По-голямата част от предоставения заем бе използвана за строително-ремонтни дейности - ремонт на Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ), сектор „Операционни зали“, включващ две операционни зали, операционна зала „Стерилитет“, лекарски кабинети, реанимационни стаи, изцяло е променена визията на козирката, фоайето и главния коридор на болницата. С останалата част от средствата са закупени 3 медицински уреда: два ултразвукови апарата и един наркозно-дихателен апарат.

Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 461 066 лв. От тях 230 533 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 230 533 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 574 714,15 лв.

Официалното въвеждане в експлоатация на ремонтираните отделения се състоя през месец Октомври 2015 г.

Към момента броят пациенти възползвали се от закупената с предоставеното финансиране медицинска апаратура възлиза на 5 635 бр.

Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД
Назад