04 Февруари 2016

Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД

Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД

Благодарение на изпълнението на този проект бе създадена подходяща инфраструктура за диагностика и лечение на социално значимите онкологични заболявания в областта на урологията чрез разширяване на Клиниката по урология, както и повишаване качеството на лечебния процес и развитие на високотехнологично лечение в СБАЛО – ЕАД, гр. София като национален център по онкология. По проекта е закупена, доставена и монтирана медицинска апаратура за различните лечебни звена в болницата. Най-голям дял от инвестициите по проекта се падат на Клиниката по урология, която е изцяло реновирана, в това число с напълно завършена и оборудвана операционна зала. Операционната зала е снабдена и с камери, чрез които могат да се наблюдават и записват всички операции, позволявайки след това кадрите да бъдат анализирани и използвани обучителни цели. По проекта е закупен и иновативен мобилен рентгенов апарат тип «С-рамо», който е способен да се завърта около пациента и операционната маса и улеснява заснемането на рентгенови снимки. Отделението за образна диагностика пък бе оборудвано с изключително модерен дигитален мамограф, който позволява диагностицирането дори на микроскопични образувания и директното вземане на биопсия по време на прегледа. Към момента това е единственият такъв мамограф на територията на страната.

Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 4 233 630 лв. От тях 2 116 815 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 2 116 815 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 5 746 928,05 лв.

На 4 февруари 2016 г., по повод Световния ден за борба с рака, в „СБАЛ по Онкология“ ЕАД се състоя официалната церемония по откриване на новата Клиника по урология.

Освен иновативната медицинска техника и условия за лекарите, проектът е насочен и към създаване на условия за пациентите и техните придружители – болничните стаи са изпълнени по последните европейски стандарти с висококачество на обзавеждането и оборудването, включително и за придружителите.

Към момента броят пациенти възползвали се от обновената урологична клиника са 115 бр.

Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Развитие на високотехнологично лечение в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
Назад