28 Януари 2015

Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД

Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД

Основната цел на проекта е да постигне подобряване на предоставяните здравни услуги, да се обслужват по-голям контингент от пациенти, да се даде възможност за изпълнение на повече медицински процедури и дейности, увеличаване обема на работа. По проекта са закупени и внедрени 4 високотехнологични медицински уреда, в това число Универсална електрохирургическа платформа и инструменти за запояване на тъкани и кръвоносни съдове за хирургичното отделение – тази платформа драстично намалява риска от тежки и непоправими усложнения за пациентите след извършването на различни операции, Аналогов мамограф, CR /дигитализация/ плюс принтер за рентгенова апаратура за отделението по образна диагностика и Лазерен литотриптер в комплект с флексибилен уретерореноскоп за урологичното отделение, който да осигури по-комфортна и щадяща процедура на лечени за пациентите. Използването на тази новозакупена апаратура повиши качеството на медицинското обслужване в Четвърта МБАЛ и предостави достъп на пациентите до иновативни медицински техники и процедури за ранна диагностика и лечение. Това, от своя страна, допринася за цялостно подобряване на качеството на живот на населението.

Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 500 000 лв. От тях 250 000 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 250 000 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 600 000 лв.

Официалното представяне на закупената медицинска апаратура бе през месец януари 2015 г.

Към момента броят пациенти възползвали се от закупената с предоставеното финансиране медицинска апаратура възлиза на 6 962бр.

Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД
Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД
Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД
Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД
Назад