05 Септември 2014

Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на "Женски Пазар", София на "Пазари Възраждане" ЕАД

Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на

Проектът включва реконструкция на зоната от ул. „Екзарх Йосиф” до ул. „Св.Св. Кирил и Методий”. Основната му цел е да подобри средата и инфраструктурата на района и да подпомогне развитието му като привлекателен за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите и работещите в него, както и двигател за повишаване на неговата конкурентоспособност. В обновената зона на „Женски пазар” се намира и художествената галерия „Сердика”. С нейната поява тази емблематична за столичани част на града, става освен търговски център и средище на динамичен културен живот.
Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 6 538 236 лв. От тях 3 229 888,78 лева (49.4%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 3 308 347,64 лева (50.6%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 8 197 295,53 лв.

Пазарът е открит на 05.09.2014 г.

От откриването на новият „Женски Пазар” до момента посетителите, които са се възползвали от негово възобновянане наброяват 33 000 души. За същия период по проекта са създадени 12 бр. работни места

Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на
Назад