12 Февруари 2020

RETAIL PARK YAMBOL

RETAIL PARK YAMBOL

Проект: RETAIL PARK YAMBOL

Краен получател: „Трейд Център Ямбол“ ООД

Договор за финансиране: 12.02.2020 г.

Одобрено финансиране: 9 334 178 лв., от които 5 507 164 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 11,5 млн. лв.

Проектът предвижда изграждането на бизнес търговски център върху запуснат градски терен, бивша производствена зона, както и изграждането на мостово съоръжение, които ще имат директни ефекти върху подобряване на градската среда, както и върху повишаване на заетостта в града.

Чрез изграждане на необходимата инфраструктура, паркоместа, зелени площи и довеждаща инфраструктура, търговският център има потенциал да бъде притегателно място за отмора и прекарване на свободното време на жителите и на гостите на града.

В допълнение, по проекта се предвижда да бъде изграден мост, който ще осигурява не само ще удобен достъп до търговския обект, но и свързаност с централен булевард и последващи инициативи за облагородяване на целия район. Публично-частни партньорства – като в случая това между кандидата и община Ямбол за изграждане на моста, са насърчавани от финансовите инструменти, защото са в изпълнение на целите за привличане на частни инвеститори в подкрепа изпълнението на публичните политики и обществено значими проекти.

Инфографика за проекта може да откриете тук.

Назад