14 Септември 2021

Реновиране и модернизиране на сграда в София, ул. Индустриална и трансформирането й в културен център за забавление, изкуство и отдих

Реновиране и модернизиране на сграда в София, ул. Индустриална и трансформирането й в културен център за забавление, изкуство и отдих

Проект:  Реновиране и модернизиране на сграда в София, ул. Индустриална и трансформирането й в културен център за забавление, изкуство и отдих

Краен получател: МЕМЕНТО ЕНТЪРПРАЙЗ ООД

Договор за финансиране: 14.09.2021 г.

Одобрено финансиране: 2 889 015,00 лв., от които 1 704 518 лв. финансиране от ЕФРР

Общ бюджет на проекта: 4,92 млн. лв.

Реновирането на стари сгради и трансформирането им в мултифункционални градски пространства е устойчива тенденция в градското развитие на ниво ЕС. Целта на проекта е създаване на културен център, генериращ приходи от отдаването под наем на обособени пространства – три мултифункционални зали, търговски площи, споделени офис площи, ателиета, foodcourt зона, външна зона за отдих,  култура, работа и отмора. Предимство на настоящия проект е обединяването в едно място на различен вид услуги, които досега стандартно са предлагани диференцирано.

Проектът предвижда реновиране и модернизиране на съществуваща сграда в близост до центъра на гр. София, ул. Индустриална,  и трансформирането й в културен център за забавление, изкуство и отдих. Със стратегическото си местоположение в началото на НПЗ Хаджи Димитър, обектът има потенциал да  допринесе за оживление на този граничен на центъра на столицата ареал, да насърчи икономическите дейности и да подобри цялостния профил на района.

Назад