15 Ноември 2015

Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД

Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД

Проектът способства за трайно подобряване на конкурентоспособността на районa. Дейностите по проекта са свързани с изграждане на павилиони, покриваща конструкция и инженерна инфраструктура. В павилионите се разполагат магазини и ателиета за услуги, поставено е мобилно търговско обзавеждане, районът е благоустроен със зелени площи, пешеходни и автомобилни алеи. Изградени са и необходимите места за отдих и социални контакти.

С реализацията на проекта се възстанови пазарът, който бе разрушен във връзка с изграждането на метрото и метростанцията, разположена в непосредствена близост до него.

Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 1 000 000 лв. От тях 500 000 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 500 000 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 1 746 310,00 лв.

Пазарът започва да функционира през ноември 2015 г. До момента той е посетен от 14 000 човека, създадено е едно работно място.

Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, гр. София на „Пазари Север“ ЕАД
Назад