17 Април 2016

Парк Възраждане - София

Парк Възраждане - София

В резултат на изпълнението на проекта бе изградена новопроектирана зелена площ за обществено ползване. Реализацията на проекта създава условия за подобряване на обществената среда за отдих и развлечения от семеен тип на територията на Столична община и в частност в район „Възраждане”, като подобрява икономическите характеристики на района с цел привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Паркът е на площ от 52 дка., включва над 29 000 кв. м. тревни площи и над 600 дървета – широколистни (явор, бреза, магнолия, липа, платан, дъб) и иглолистни (сребрист смърч, бяла ела и кедър), храсти и цветя. Всички те заедно ще се поливат с изградена за целта автоматизирана поливна система. Паркът разполага и с парково обзавеждане, което включва над 100 пейки, кошчета за отпадъци и 3 чешми. Освен специално предназначената за деца площадка, парк Възраждане предлага и други възможности за игра и забавление. Основната атракция е т.нар. „сух“ фонтан. Той е особено забавен за децата заради разнообразните режими на водните струи. Струите на сухия фонтан имат вградено диодно осветление, което позволява различни цветови комбинации, които в допълнение с различните височини и посока на струите, създават едно много интересно водно шоу. Освен това, сухият фонтан има и възможност за генериране на т.нар. „Воден екран“, върху който се прожектират мултимедийни клипове и филми. Изграденият Амфитеатър е предназначен основно за събития, представления.

Размер на одобрения заем от ФУГРС (етап 1): 1 742 060 лв. От тях 871 030 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 871 030 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 3 167 382,28 лв.

Паркът бе официално открит на 17 април 2016 г.

Към момента паркът се посещава както от много жители на квартала, сред които майки с деца, пенсионери и младежи, така и от жители на други квартали в столицата. Броят на проведените събития в парк „Възраждане” е 7 бр., като една част от тях са възмездни, други безвъзмездни. Създадени са 8 работни места.

Това е първият новоизграден парк в София през последните 30 години.

Теренът, на който е разположен парка граничи с терена на спортния комплекс изграден също с подкрепата на ФУГРС и инициативата JESSICA. Реализацията на двата проекта е изключителен пример за интегриран подход при използването на възможностите на инициативите и средствата на ЕС. Голям, запуснат и дълги години неизползван терен се превърна в притегателен център за спорт, отдих, социални контакти и забавления на жителите и гостите на столицата. Създадени са трайни зелени площи, парково пространство, нови настилки.

Парк Възраждане - София
Парк Възраждане - София
Парк Възраждане - София
Парк Възраждане - София
Парк Възраждане - София
Парк Възраждане - София
Парк Възраждане - София
Парк Възраждане - София
Назад