14 Септември 2022

Изграждане и експлоатация на етажен паркинг в „кв. Надежда

Изграждане и експлоатация на етажен паркинг в „кв. Надежда

Краен получател: Софийски имоти ЕАД

Договор за финансиране: 14.09.2022 г.

Одобрено финансиране: 4 400 000 лв., от които 2 596 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Проектът цели изграждането на етажен паркинг в р-н „Надежда“, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н „Надежда”, осигуряващ 310 паркоместа, от които 48 външни и 262 вътрешни. Предвидено е обособяването на 14 паркоместа за паркиране на хора в неравностойно положение, както и 32 паркоместа за електрически превозни средства. По този начин ще бъде адресиран един от ключовите проблеми на столицата, свързан с недостатъчна инфраструктура за паркиране на автомобили. В допълнение, настоящият проект отчита дигитализацията, като важна тенденция в градското развитие, като е предвидено паркингът да функционира изцяло автоматизирано: краткосрочно или дългосрочно пребиваване до възможност за безконтактна идентификация при влизане и безконтактно плащане на излизане.

Чрез реализацията на проекта на територията на р-н “Надежда“, Столична община ще се повиши качеството на живот на населението в района и ще се спомогне за подобряването инфраструктурата в ключов район от община Столична с наличие на множество обекти (жилищни и обществени) с изграждане на модерен, автоматизиран обект за платено паркиране.

В резултат се очаква освобождаването на ключови улици и зелени пространства от автомобили, допринасяйки за редуциране на ПТП и стимулиране на „зелено придвижване“.

Назад