30 Януари 2024

Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години

Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години

Фонд за устойчиви градове (ФУГ) осигури финансиране в размер на близо 330 млн. лв. и подкрепи близо 70 публични и частни проекта в България през последните пет години. Резултатите от успешно изпълнения първи цикъл на инвестиране на Фондовете за градско развитие за София и Южна България бяха обявени на тържествена церемония на 25 януари 2024 г. в новото мултифункционално пространство за култура и изкуство в столицата – The Purgatory/„Чистилището“.  Мястото бе избрано неслучайно, тъй като неговата реализация стана възможна чрез финансирането, предоставено от Фонд за устойчиви градове. Събитието уважиха представители на Фонд на фондовете, Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, крайните получатели – общини, общински дружества и частни компании, партньори, екипите на организациите зад Фонда – Фонд ФЛАГ, Обединена българска банка, Фонд за устойчиво градско развитие, Българска консултантска организация.

Независимо от множеството кризи през последните пет години - от COVID пандемията през значителния скок в цените на суровините и енергията до инфлационните процеси в строителството, Фондът успя напълно да ангажира разполагаемия ресурс в допустими проекти на публични и частни крайни получатели. Близо 60% от ресурса представляват европейски средства, предоставени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и включващи съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Чрез финансовите инструменти  се цели по-ефективното използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ (БФП) за реализацията на социално значими и икономически жизнеспособни проекти с недостатъчно висока възвращаемост, за да бъдат финансирани от свободния банков пазар. Оценка на постигнатото през последните пет години по пътя към осъществяване на тази мисия дадоха и представители на основните партньорски институции.

Отбелязвайки като голям успех инвестирането на близо 330 млн. лв. в българската икономика за подобряване на градската среда, заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков заяви в своето приветствие към гостите: „Това, което е важно за нас като министерство и като визия, е да увеличаваме все повече инвестициите, които влизат в България, и наличието на такава среда благоприятства за това да се връщат все повече хора, които са таланти, които искат да се развиват и да правят иновации“.

„Сега е може би моментът да си дадем сметка за преобразуващото въздействие, което имат финансовите инструменти за развитието на водещите градове и региони. Фондът за устойчиви градове ефективно мобилизира средства от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж“ и привлече много допълнителни частни ресурси“, каза Марина Кирова, съветник Икономическо управление и европейски семестър към Представителството на Европейската комисия в България.

Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова обърна внимание на това колко е важна работата в партньорство за постигането на успешни резултати. „Всички тук сме част от този път и успяхме, защото имахме шанса да се съберем. Екипи от хора от различни институции и всеки да допринесе със своя опит знание и съмнения. Успяхме, защото всеки следващ завършен чудесен проект ни мотивираше и защото нито едно портфолио не е толкова пъстро и вдъхновяващо като нашето“. Перифразирайки думи на писателя Георги Господинов, тя завърши приветствието си така: „Фондовете за градско развитие имат бъдеще, щом сме всички ние заедно“.

Добромир Добрев,  член на Управителния съвет и изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ, представи гледната точка на банката като основен партньор в работата с Фондовете за градско развитие: „За нас това  никога не е бил стандартен бизнес модел. Ние сме го гледали като бизнес модел, в който има и щипка социална отговорност. За нас ESG е много важна част от дневния ред както на банката България, така и на групата KBC. И всъщност ние виждаме тази инициатива като един съществен елемент от нашия дневен ред“.

Връщайки се назад във времето, Стоян Ставрев, собственик и управител на Българска консултантска организация, си спомни за началото: „Ние започнахме с мечта – мечта да сбъднем своите идеи, да помогнем на множество крайни получатели, които всъщност свързваха съдбите си с нашия фонд“.

В рамките на събитието бяха отличени най-ярките проекти, свързани с реновация на градските пространства, подкрепени бизнес инициативи, индустриални зони и зелени проекти, интервенции, допринесли за подобряване и съхранение на културната инфраструктура, развитието на туризма и опазване на културното наследство, финансирани чрез ФУГ.

В сектор „Градска среда“ отличията бяха връчени на два интегрирани проекта за реновация на градски пространства, реализирани в София и в Стара Загора. Ася Станкова, Главен директор на Главна дирекция  "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" - Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. връчи награда на арх. Мартин Паскалев, заместник-кмет по строителството на община Стара Загора за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“, включваща и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода". Проектът спечели приз Сграда на годината 2022 г., заради пълната трансформация на неугледния пазар в модерно търговско пространство, носещо наименованието на един от видните старозагорски предприемач – Васил Шаханов.

Павел Лисев, изпълнителен директор на Фонд на Фондовете връчи награда на Димитър Шивачев, изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД за проект „Изграждане на парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс“, който допълни по един интегриран и устойчив начин предходни проекти, реализирани по инициативата JESSICA, свързани с изграждането на първия парк в центъра на София - парк „Възраждане”.

Лиляна Павлова, вицепрезидент и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка (2019-2023 г.), връчи наградата на безспорния победител в категорията Културна инфраструктура  – община Бургас за проект Център за съвременно изкуство и библиотека, получил наскоро престижната европейска награда Regiostars. Весна Балтина - заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ в община Бургас сподели за изключителния интерес към библиотеката и фактът, че това е първата в страната, която работи денонощно и то благодарение на доброволци.

В сектор „Бизнес и индустриални зони“ Добромир Добрев връчи наградата на Мариела Маджарова изпълнителен директор на „Телетек Електроникс“ ЕАД за проект за изграждане на производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част. С изпълнение на предвидената инвестиция „Телетек Електроникс“ ЕАД рехабилитира изцяло собствен терен с площ от 18 000 м2, в р-н „Надежда“, София. Специална награда за „Зелени проекти“ бе връчена на Димо Колчев от „Елдрайв чарджинг“ ЕАД за изграждането на публична зарядна инфраструктура за електромобили в София и в допустими градове от Южна България.

Проект „Светът на траките“, насочен към осигуряване на интегриран достъп на тракийското културното наследство в долината на царете бе отличен като победител в сектор „Туризъм и културно наследство“. Заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков връчи наградата на кмета на община Казанлък – Галина Стоянова, която благодари за подкрепата от страна на фонда не само по отношение на финансирането, но и за цялостното изпълнение на този предизвикателен проект с комбинирана подкрепа по ОПРР 2014-2020.

Наградените получиха изящни творби от месинг, създадени от талантливите студенти от катедра „Метал“ на Националната художествена академия.

 

Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години
Назад