II МБАЛ – София

II МБАЛ – София

„Втора МБАЛ – София“ ЕАД е лечебно заведение за специализирана доболнична, болнична, диагностична и лечебна медицинска дейност, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението. Целта на проекта е да се подобри качеството на медицинските услуги и да се осигури рентабилна здравна инфраструктура във „Втора МБАЛ – София“ ЕАД чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура, която да покрие потребностите от здравни услуги, спазвайки принципите на достъпност, своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ. Предмет на инвестицията са 5 медицински уреда, чрез които да се модернизират и оборудват вътрешната клиника, неврологичното отделение и кардиологичната клиника, както следва: Хай-дефинишън система от най-висок клас, с ксеноново осветление, комлектована с гастроскоп и колоноскоп, Ехографски апарат за абдоминални процедури, Ехокардиограф, Електромиограф и Анестезиологичен (наркозно - дихателен) апарат. В резултат на проекта ще се повиши качеството на предлаганите медицински услуги, като по този начин се подобрят възможностите за ранно диагноситициране и лечение на редица заболявания. Благодарение на модерната техника и възможността за прилагане на иновативни медицински техники, болничният престой на пациентите ще бъде съкратен.

Обща стойност на проекта: 599 980 лв. Размер на отпуснатия заем от ФУГР: 499 900 лв. От тях 249 950 лева (50%) са предоставени от ОП „Регионално развитие 2007-2013“, а останалите 249 950 лева (50%), са средства, предоставени от „Фонд за устойчиво градско развитие – ФУГР“ ЕАД.

Проектът на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД е първият проект от етапа на реинвестиране на средствата по инициативата JESSICA.

II МБАЛ – София
Назад