30 Декември 2014

Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в "Първа МБАЛ - София" ЕАД

Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в

Основната цел на проекта е чрез закупуване на медицинска апаратура да се подобри качеството на медицинските услуги, да се обслужват по-голям контингент от пациенти и повишаване качеството на медицинското обслужване. По проекта са закупени шест високотехнологични медицински уреда, а именно – Система за лапароскопски операции, която включва Набор за лапароскопска хирургия, известна още като „безкръвна” или „лазерна” хирургия. По този начин се извършват почти всички операции в коремната хирургия, като предимствата на този метод са безспорни. Флексибилен холедохоскоп – използва се при лечение на болни със симптомна и безсимптомна холедохолитиаза; Апарат за високочестотна хирургия – предимствата на тази система водят до намаляване на общия и постоперативен болничен престой на болни, при които е извършена оперативна интервенция, намаляване на разходите за подготовка и постоперативни грижи за болните; Холмиум зелен лазер за лечение на урологични заболявания - апаратът е условие за пълно завършване на лечението на бъбречно-каменната болест; Система за гастро и колоноскопия; Доплер сонограф и Анестезиологичен апарат - това е наркозно-дихателен апарат, който ще бъде използван за оперативни интервенции при заболявания в областта на Урологията и в общата Хирургия.

Вследствие на инвестицията в медицинска апаратура и технологии, които ще осигурят достигането на високи стандарти в болничната помощ, лечебното заведение запази водещото си място в областта на многопрофилната дейност, като даде на болницата нови възможности за диагностициране и опериране чрез нов, по-безболезнен и неинвазивен начин.

Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 581 360 лв. От тях 290 680 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 290 680 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 697 632 лв.

Закупената медицинска апаратура бе официално представена през месец декември 2014 г.

Към момента броят пациенти, възползвали се от закупената с предоставеното финансиране медицинска апаратура, възлиза на 3 021 бр.

Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в
Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в
Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в
Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в
Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в
Назад