17 Октомври 2019

Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда – Южна България

Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда – Южна България

Проект: Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда – Южна България

Краен получател: "Елдрайв Чарджинг" ЕАД

Договор за финансиране: 17.10.2019 г.

Одобрено финансиране: 1 709 160лв., от които 1 008 404 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 2,28 млн. лв.

Изпълнението на проекта ще допринесе за популяризирането на електрическите превозни средства като чист, екологичен и икономичен транспорт, като по този начин създадат добри практики и мотивират и останалите градове в страната да започнат изграждане на мрежи от екологично чист транспорт. Проектът предвижда на територията на 21-те допустими града в Южна България, да бъдат закупени и инсталирани  зарядни станции, които да обслужват електромобилите на територията на допустимите градове.

Проектът ще въздейства подобряване и развитие на интегрирания градски транспорт в Южна България чрез осигуряването на широка мрежа от електрически зарядни станции, които ще спомогнат развитието на алтернативния и екологичен транспорт и ще съдейства за намаляване на замърсяването на въздуха, както и  ще окаже въздействие върху нивата на шум и замърсяването с фини прахови части.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • ще се надгради съществуващата база за развитие на алтернативния и екологичен транспорт, което ще насърчи по-масово използване на електромобилен транспорт;
  • ще се допринесе към подобряване на екологичната обстановка в града, чрез намаляване на замърсяването с СО2, фини прахови частици и шум, което ще допринесе и за подобряване на здравето на гражданите на 21-те допустими града в Южна България.

Инфографика за проекта може да откриете тук.

Назад