17 Октомври 2019

Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда - София

Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда - София

Проект: Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда - София

Краен получател: „Елдрайв Чарджинг“ ЕАД

Договор за финансиране: 17.10.2019 г.

Одобрено финансиране: 1 751 152 лв., от които 1 033 179 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 2,33 млн. лв.

Изпълнението на проекта ще допринесе за популяризирането на електрическите превозни средства като чист, екологичен и икономичен транспорт, като по този начин създадат добри практики и мотивират и останалите градове в страната да започнат изграждане на мрежи от екологично чист транспорт.

Проектът ще въздейства подобряване и развитие на интегрирания градски транспорт в гр. София чрез осигуряването на широка мрежа от електрически зарядни станции, които ще спомогнат развитието на алтернативния и екологичен транспорт и ще съдейства за намаляване на замърсяването на въздуха в гр. София с над 500 т. СО2, както и  ще окаже въздействие върху нивата на шум и замърсяването с фини прахови части в столицата.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • ще се надгради съществуващата база за развитие на алтернативния и екологичен транспорт, което ще насърчи по-масово използване на електромобилен транспорт;
  • ще се допринесе към подобряване на екологичната обстановка в града, чрез намаляване на замърсяването с СО2, фини прахови частици и шум, което ще допринесе и за подобряване на здравето на гражданите на гр. София.

Инфографика за проекта може да откриете тук.

Назад