20 Декември 2015

Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец

Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец

Тази инвестиция е свързана с изграждането на модерна образователна инфраструктура, отоговаряща на всички най-високи световни стандарти в образованието. Едновременно с това се изгражда модерна спортна база с плувен басейн, която ще се ползва както за нуждите на възпитаниците на училището, така и от външни потребители. Базата се строи за ОУ и детска градина „Св. Георги“, които имат 20 годишна история. Поетапно училището ще обучава ученици и от горен курс – 8 -12 клас, кaто първия прием е през 2016 г. Модерния образователен център за деца в училищна и предучилищна възраст в кв. Лозенец е обезпечен със съвременна техническа база и необходимите помещения за извършване на високо квалифициран образователен процес. През декември 2015 г. се състоя официалното откриване на новоизградения учебен корпус, като първи етап от изпълнението на проекта. В сградите са внедрени най-съвременни технологии за енергийна ефективност, които се захранват с алтернативни източници на енергия, намаляват експлоатационните разходи на комплекса и щадят околната среда. Всички инсталации се контролират и управляват от иновативна BMS система по подобие на модерните офис здания. Внедрена е и специална система за достъп, използваща електронни гривни, която позволява на възпитаниците на училището да влизат единствено в точно определените за тях зали и помещения. На последния етаж на училището има голяма зала за събития, в която да се празнуват рождени дни и да се организират различни тържества и събития. Друг атрактивен елемент е модерната обсерватория с професионален телескоп, която е оформена в кулата на училището. Втората част на проекта включва изграждането на спортен комплекс и детска градина. Очаква се той да бъде завършен до края на месец октомври 2016г.

Размер на одобрения заем от ФУГРС: 17 602 470 лв. От тях 8 801 235 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 8 801 235 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 34 814 148 лв.

През последните 15 години училището прави опити да намери свой дом и освен високото качество на образователната услуга да предлага на своите възпитаници и модерна и покриваща всички световни стандарти учебна и спортна база. С подкрепата на ФУГРС и инициативата JESSICA бе намерено решение и проектът е успешно реализирa.

Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Изграждане на Образователно-спортен комплекс, в София, район Лозенец
Назад