25 Октомври 2014

Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД

Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД

Реализацията на проекта създаде възможност за осигуряване на културна алтернатива и стимулиране на интереса към илюзионното изкуство, както на българското общество, така и на гости от чужбина. Проектът представлява завършваща част от процеса на изграждане на хотел и музей “Magic Castle” – Sofia, като акцентът бе върху финансиране на дейностите, пряко свързани с насърчаване на развитието на културната инфраструктура - старата къща на най-известният български илюзионист - Мистър Сенко - бе вградена в сградата на хотела, създадена е музейна част с история на магията и малки фокуси, осигурени са условия за обучение на млади илюзионисти. Magic castle на Маг Астор може да бъде определен като първия център на илюзионното изкуство в България, създаден по подобие на известния магичен замък в Холивуд. Неговата школа за млади магове също е изключително успешна – двама от неговите възпитаници вече са имали международни изяви. В залите се организират национални и международни събития, срещи на магове, тържества.

“Magic Castle” е официално открит на събитие през ноември 2014 г.

Размер на отпуснатия заем от ФУГРС: 300 000 лв. От тях 150 000 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 150 000 лева (50%) са средства, предоставени от ФУГРС ЕАД. Обща стойност на проекта: 2 981 531,12 лв.

“Magic Castle” – Sofia е въведен в експлоатация в края на октомври 2014 г. Към момента музейната експозиция и залите са посетени от около 400 фокусници (магьосници) за обмяна на опит. Открити са 11 нови работни места.

Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД
Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД
Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД
Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД
Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД
Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД
Магичен замък – София на „Ред Касел“ ЕООД
Назад