23 Май 2019

Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим в Бургас

Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим в Бургас

Проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим

Краен получател: Община Бургас

Договор за финансиране: 23.05.2019 г.

Одобрено финансиране: 5 151 385 лв., от които 3 039 317 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Усвоено финансиране: 5 068 640.94 лв., от които 2 990 498.10 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Общ бюджет на проекта: 9 503 652 лв. (при одобрение); 9 490 230.92 лв. (при изпълнение)

Безвъзмездна финансова помощ (ОПРР): 4 019 217 лв.

ПО 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР - Културна инфраструктура

Проектът на община Бургас за цялостна реконструкция на Културен дом "Лукойл Нефтохим" е финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 4,02 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, както и със собствено участие на Община Бургас.

Реализацията на проекта  доведе до превръщането му в най-голямата и съвременна сграда в Община Бургас с площ от над 7 хил. кв. м. за провеждане на културни събития от различно естество, като  създаде възможности в града да се провеждат големи концерти и театрални постановки на закрито, а също и бизнес-форуми, фестивали и конференции. Конкурсът за проект е спечелен от бургаското архитектурно студио „Мото“ ООД през 2014 г. С изпълнението на проекта е създадена нова визия на културния дом с динамична фасада, отговаряща на промените в околното пространство и на изискванията на съвременния дизайн.

Ползите от изпълнението на проекта са както за гражданите и гостите на Община Бургас, свързани със удовлетворяване на техните културни потребности, така и за децата и младежите на Община Бургас, които ще получат възможност за творческо развитие и образование в областта на изкуствата в обновени и модерни зали, както и за бизнеса, който ще получи възможност да организира и да участва в културни и бизнес-форуми в голям мащаб, за каквито до момента не съществуват условия в нито една обществена сграда в града.

Проектът предвижда значими социални ползи, свързани с:

  • осигуряване на достъп за хора с увреждания до всички зали и съоръжения на сградата.
  • осигуряване на достъпност на културните събития и изкуството, включително и за хора в риск от социално изключване: фестивали за възрастни хора, за млади таланти, коледни и пролетни тържества за всички граждани на Бургас.

Проектът е успешно изпълнен, като от началото на януари 2021 г. посреща посетители. 

Инфографика за проекта може да откриете тук.

Назад