Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню

На 11 юли 2014 г. в офиса на „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ (ФУГРС) ЕАД се състоя официалното подписване на три договора за проектно финансиране


На  11 юли  2014 г. в офиса на „Фонд  за устойчиво градско развитие  на София“ (ФУГРС) ЕАД се състоя официалното  подписване на три договора за проектно финансиране чрез предоставяне на заем между  ФУГРС ЕАД и три общински болници, съответноПърва МБАЛ ЕАД, Първа АГ “Света София“ ЕАД и Четвърта МБАЛ ЕАД.


Споразуменията бяха подписани от изпълнителния директор на „Фонд  за устойчиво градско развитие  на София“ (ФУГРС) ЕАД - г-жа Надя Данкинова, от изпълнителните директори на трите болници -  съответно д-р Цветомир Димитров (Първа МБАЛ ЕАД), д-р Иван Атанасов Костов (Първа АГ “Света София“ ЕАД) и д-р Аркади Иванов (Четвърта МБАЛ ЕАД) и от г-н Добромир Добрев – Член на УС на Райфайзенбанк България -  банка -партньор на ФУГРС ЕАД. На събитието присъстваха кметът на Столична община г-жа Йорданка Фанъдкова и зам. кметът по здраеопазването Ген. Стоян Тонев.


Общият предоставен ресурс по трите проекта е вразмер  на над 1.5 млн. лева, като 750 хил. лева са осигурени по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Холдинговия фонд по инициативата JESSICA за България, а останалите  750 хил. лева са средства, осигурени от фонда.


Кратка информация за финансираните проекти:


1.    „Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура в Първа МБАЛ чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в Първа МБАЛ-София ЕАД“. Проектът  предвижда  закупуване на 6 високотехнологични медицински уреда. Общата стойност  е 700 хил. лева, като болницата участва със собствен принос в размер на около 17%.Реализацията на проекта ще предостави на болницата нови възможности за диагностициране и опериране чрез нов, по-безболезнен и неинвазивен начин.  Чрез закупуването на предвиденото оборудване по проекта ще се предостави  иновативна медицинска услуга на българските  граждани, което ще допринесе за  утвърждаване на репутацията на болницата като  първокласно болнично заведение.


2.    „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД, чрез извършване на ремонтни дейности в сектор „Операционни зали“ и закупуване на нова медицинска апаратура“. Проектът  предвижда следните дейности: изпълнение на ремонтни дейности на стойност  около 408 хил.лв. и  закупуване на медицинска апаратура на обща стойност 91 хил. лв. Общата стойност на проекта е близо 600 хил. лв. от които 17% собствено участие на болницата.Ремонтните дейности, включват дейности в Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ), сектор Операционни зали, както  и ремонтни дейности в коридора, фоайето и козирката при входа на болницата, които са в лошо физическо състояние. Отделението по анестезиология и интензивно лечениее едно от най-важните звена в болницата и с реализацията на проекта ще се постигне въвеждане на  европейските стандарти за компетентна и качествена анестезиологично-реанимационно лечебна и консултативна помощ на акушеро-гинекологичните звена.

3.    „Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура“. Стойността на проекта е 600 хил. лв., от които  100 хил.лв. се осигуряват от болницата. В резултат на проекта се предвижда съкращаване на следоперативния престой  на пациентите в Хирургично отделение и в Урологично отделение, както и на свързаните с него разходи за медикаменти и консумативи. В резултат на закупуването на апаратурата ще се подобри качеството на услугата, предоставяна при урологичните и мамографските изследвания, което ще доведе до снижаване на заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика.

Трите проекта са одобрени за финансиране  с решение на Инвестиционния съвет на ФУГРС, след оценка на банката-партньор на фонда „Райфайзенбанк България“ ЕАД и доклад на независими експерти за сертифициране на държавна помощ. Съгласно договора за партньорство между фонда и банката, кредитите ще бъдат администрирани в „Райфайзенбанк България“ ЕАД.
 

^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)