Към основното съдържание
Към главното меню

Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

 

НовиниЗони за въздействие в ИПГВР на София

Съществено условие за допустимост на градските проекти, подадени за разглеждане и финансиране от ФУГРС,
е да бъдат част от Основните зони – С1; И1; О1 от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
на град София (ИПГВР)

Съществено условие за допустимост на градските проекти, подадени за разглеждане и финансиране от ФУГРС, е да бъдат част от Основните зони – С1; И1; О1 от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София (ИПГВР). Предвид, че  ИПГВР е в процес на разработване, е допуснато изключение и до края на 2013 г. изискването към проектите, подадени за разглеждане и финансиране от ФУГРС, е да бъдат част от специалните общински планове (Общински план за развитие, Общ устройствен план и Подробни устройствени планове). От 2014 г. всеки подаден проект трябва да бъде част от ИПГВР, за да бъде допустим за финансиране от ФУГРС. С писмо от 14.11.2012 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри приетите от Столичен общински съвет зони за въздействие и техния обхват в рамките на ИПГВР София за периода 2014 – 2020 г., както следва:

 

Три основни приоритетни зони:

 

·       Зона с преобладаващ социален характер – (Северозапад /Запад). Жилищни квартали: Триъгълника, Лев Толстой, Свобода, Надежда 1-4; квартал Модерно предградие; жилищни квартали Връбница 1-2, Обеля 1-2; квартал Обеля; Разсадника, Илинден, Света троица, Фондови жилища, Захарна фабрика, Гевгелийски, Западен парк, Красна поляна 1-3; квартал Факултета; Западен парк;

·       Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост  - Основна (Център), централна градска част заедно с Южен парк и Борисовата градина;

·       Зона с потенциал за икономическо развитие – (Изток), НЗП Искър; СПЗ Слатина; местност Къро; м. БАН 4ти, 7ми, 11ти километър.

 

 Допълнителни зони:

·       Зона с преобладаващ социален характер – (Североизток), Жилищни квартали: Хаджи Димитър, Сухата река; квартал Васил Левски; жилищни квартали Левски В и Г; квартал Христо Ботев

·       Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост - Студентски град

·       Зона с потенциал за икономическо развитие – (Север), Задгаров район; НЗП Военна рампа; НЗП Илиянци.

 

Обхватът на зоните за въздействие в рамките на ИПГВР не може да бъде променян за период не по-малък от 10 години след приключване на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и  развитие на град София”.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:Ние финансираме проекти за устойчиво градско развитие на София