Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню

ФУГР финансира проект за развитие на Фюжън България като център за образование, иновативно обучение и култура


Фонд за устойчиви градско развитие финансира пореден проект от етапа на реинвестиране на средства. Проектът на „Фюжън България” ООД има за цел осигуряване на собствен сграден фонд за упражняване на дейностите на Фюжън България ООД, както и от продължаване на образователния модел и културата на Фюжън с придобиване на действаща частна гимназия в столицата(„Първа частна английска гимназия“).

Със закупуване на сградата, която в последните 6 години се ползва от „Фюжън България” ООД, ще се създадат възможности за подобрение и разширение на материално техническата база чрез усвояване на вече съществуващи, но към момента непригодни за обучение площи, включително допълнителни класни стаи, салони за игри и упражнения, специализирани кабинети и зони за почивка. В рамките на заема се предвиждат разходи за облагородяващи дейности, обособяване на допълнителни помещения и цялостно подобряване на функционалните характеристики на сградата. В резултат се очаква повишаване на приходите и разширяване и другите дейности от  портфолиото на „Фюжън България” ООД.

Общата стойност на настоящия проект е  4 465 159 лв. с ДДС, като размерът на заема от ФУГР е 3 795 386 лв. , от които 50% са рециклирани средства от ОПРР 2007-2013 г. Собственото участие от страна на крайния получател е в размер на близо 700 хил. лв. С реализацията на проекта ще бъде осигурена подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в столицата, съобразена с нуждите на населението в градския център и прилежащите им територии, като способства за подобряване на конкурентоспособността на района. Пряко от подобряване на материално-техническата база ще се възползват над 300 деца (Fusion School and Fusion Academy).

Проектът е напълно съобразен с изискванията за изграждане на модерно и конкурентноспособно училище, отговарящо на съвременните методи на обучение и на актуалните образователни потребности на децата. Реализацията на проекта е отговор на нарасналите нужди на гражданите на столицата от образование и обучение, които към момента не могат да бъдат удовлетворени от наличния общински и държавен образователен фонд.

 

^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)