Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню

ФУГР ЕАД одобри финансиране на проект „Обновяване и модернизиране на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” гр. София“


На 15.06.2020 година „Фонд за устойчиво градско развитие – ФУГР“ ЕАД сключи договор за предоставяне на заем със „СБАЛ по травматология, ортопедия и спортна медицина - Д. Шойлев" ЕАД. Финансирането е предназначено за допустими разходи по проект за градско развитие с наименование: „Обновяване и модернизиране на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” гр. София“

Общата стойност на инвестицията е за 1 470 000 лв., от които предоставеният заем от страна на ФУГР ЕАД е на стойност 1 300 000 лв. Половината от одобрения за финансиране ресурс или 650 000 лв. е определен със средства по ОПРР, а останалите 50% са търговско финансиране, осигурено от ФУГР. Собственият принос на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” е 170 000 лв. Предназначен е да покрие част от средствата за управление на проекта, доставка на медицинско оборудване и обзавеждане.

Специфичните цели, които се предвиждат с изпълнението на проекта са: реконструкция, преустройство и въвеждане в експлоатация на Възстановителен център „Диана“ като част от СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев”; постигане на енергийна ефективност и намаление на вредните емисии с 91,77 тона/год.; ново обзавеждане и специализирано оборудване на болничните стаи и кабинети, както и осигурена достъпна среда за хора с увреждания. В периода преди инвестицията, сградата на Възстановителен център „Диана“ не се използва за целите на болницата. Чрез нейната реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност се цели разширяване на разполагаемата материалната база на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев”.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване качеството на медицинските услуги на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев”. Извършените реконструкции и доставка на медицинско оборудване и обзавеждане от една страна ще подобрят условията за работа на лекарите и медицинските специалисти, а също така ще се усъвършенстват дейностите по диагностика и лечение на болните.

^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)