Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню

ФУГР ЕАД финансира втори проект на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД


В резултат на успешното партньорство между „Фонд за устойчиво градско развитие – ФУГР“ ЕАД и едно от най-големите болнични заведения в България, водещо в областта на спешната и бедствената медицина - УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД, на 23.11.2020 година беше подписан втори по ред договор за проектно финансиране. Предоставеният заем е предназначен за финансиране на допустими разходи по проект за градско развитие с наименование: „Преустройство и ремонтни дейности, закупуване на медицинско и немедицинско оборудване и апаратура за клиники по Кардиология и Вътрешни болести  към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД”.

Общата стойност на проекта е 3 618 110 лв., от които размерът на предоставеният заем от ФУГР ЕАД е 3 505 410  лв. Половината от одобрения за финансиране ресурс или 1 752 705 лв. се предоставя със средства по ОПРР, а останалите 50% са търговско финансиране, осигурено от ФУГР. Размерът на самоучастието на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД е 112 700 лв., който следва да покрие част от съпътстващите дейности, свързани с инвестицията.

Проектът предвижда преустройство и ремонтни дейности на помещения, както и доставка на медицинско оборудване в Клиника по вътрешни болести и Клиника по кардиология към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД. Функционалното разпределение по етажи ще бъде запазено като се оптимизират вътрешните връзки, предвижда се подмяна на инсталациите и цялостен вътрешен ремонт, какъвто не е извършван от над 50 години. В допълнение е заложено изграждането на втори външен асансьор, за да отговори на нуждите на пациенти и персонал.

С реализацията на проекта ще се осигури  достигането на високи стандарти в болничната  и спешната помощ, чрез подобряване на материалната база и качеството на медицинските услуги на Клиниките по вътрешни болести и кардиология. Изпълнението на проекта се явява и продължение на инвестицията, направена от ФУГР чрез първия реализиран проект съвместно с УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД, с който е извършен цялостен ремонт, включително и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Клиника по изгаряне и пластична хирургия, както и закупуване на последно поколение медицинско оборудване за нуждите на здравното заведение Урологичен комплекс, Неврохирургичен комплекс и Травматологичен комплекс в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)