Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню
На 29.10.2013 г. общинско дружество „Спортна София - 2000” ЕАД подаде искане за кредит в размер на 3 000 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Изграждане на Многофункционален спортен комплекс "Зона Б-5" на обща стойност 3 300 000 лв. Проектът e част от изграждането на парк «Възраждане» и предвижда изграждането на открит многофункционален спортен комплекс в паркова среда.

виж повече
На 25.10.2013 г. „Айс Арена” ООД подаде искане за кредит в размер на 18 639 059 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Многофункционална спортна площадка „Ледена арена”. Проектът предвижда на територията на гр. София – в ЖК. Младост, да се изгради многофункционална спортна зала –„Ледена арена”, в която ще се провеждат тренировъчни занимания по зимни спортове на закрито, състезания и турнири, изложби и концерти, работа с деца в неравностойно положение и др. „Ледена арена” се предвижда да бъде единствената по рода си зала в страната, а нейното реализиране е подкрепено от на Столична община и Министерството на младежта и спорта.

виж повече
На 16.10.2013 г. Ред Касъл ЕООД подаде искане за кредит в размер на 300 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект за изграждане на Магичен Замък – София. Проектът предвижда създаване на интегриран комплекс на Илюзионното изкуство, включващ хотелска, ресторантска и музейна част, както и артистична сцена. Финансирането от ФУГРС ще подпомогне завършващия етап на проекта, с акцент върху дейностите, целящи развитие на инфраструктурата в сферата на културата.

виж повече
На 9 август 2013 г. в офиса на „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД се състоя официалното подписване на първото споразумение за финансиране на проект, който ще се реализира на територията на Столична община по линия на инициатива JESSICA

Проектът представлява първи етап от предвижданата реконструкция и капитален ремонт на „Женски Пазар”, като обхваща зоната от ул. „Екзарх Йосиф” до ул. „Св.Св. Кирил и Методий”.Общият размер на инвестицията за този етап е 8.4 млн. лева., а размерът на предоставеното финансиране е 7 086 911 лева.От тях 3 500 000 лева са средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, предоставени по силата на Оперативно споразумение между ФУГРС и Европейската инвестиционна банка, а останалите 3 586 911 лева са осигурени от ФУГРС.Предвижда се проектът да се изпълни за шест месеца, а погасяването на отпуснатия заем – за 14 годинис една година гратисен период .

виж повече
На свое заседание, проведено на 5 юни 2013 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит в размер на 1 000 000 лв. за изпълнението на проект „ Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница” на „Пазари Север” ЕАД

По проекта се предвижда възстановяване на разрушения пазар „Връбница”, изгражданена павилиони, покриваща конструкция и инженерна инфраструктура. В павилионите ще се разположат магазини и ателиета за услуги, ще бъде създаден амфитеатър със сцена, ще бъде поставено мобилно търговско обзавеждане, районът ще се благоустрои със зелени площи, пешеходни и автомобилни алеи.

виж повече
На 22 и 23 май 2013 г. по съвместо със Столична община, Фонда за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) и Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България

На 22 и 23 май 2013 г. по съвместна инициатива на Столична община, Фонда за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) и Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България (ОИЦ – София), в сградата на ОИЦ-София се проведоха работни информационни срещи с представители на народни читалища и търговски дружества в здравния сектор.

виж повече
От 29 март 2013 г. офисът на Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) ЕАД е с нов адрес

Считано от 29 март 2013 г. офисът на Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) ЕАД e с нов адрес: София 1000, ул. „6-ти септември” 1, ет. 4 (вход срещу градинката „Кристал”).

виж повече
На свое заседание, проведено на 27 февруари 2013 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит в размер на 7 086 911.00 лева за изпълнението на проект „Първи етап на проект „Реконструкция и капитален ремонт на „Женски Пазар” гр. София

Основната цел на проекта е да се подобри средата и инфраструктурата на района и да се подпомогне развитието му като привлекателен за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите и работещите в него, както и двигател за повишаване на неговата конкурентоспособност.

виж повече
На 24.01.2013 г. общинско дружество "Пазари Север" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 1 000 000 лева

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Възстановяване на пазарен комплекс "Връбница".

виж повече
На 19.11.2012 г. общинско дружество "Пазари Възраждане" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 7 086 911 лева

На 19.11.2012 г. общинско дружество "Пазари Възраждане" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 7 086 911 лв. от ФУГРС. Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на първи етап от проект "Реконструкция и капитален ремонт на "Женски пазар".

виж повече
^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)