Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню
На 17.12.2013 г. МБАЛ "Национална Кардиологична Болница" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 25 000 000 лв. от ФУГРС.

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект " Подобряване на качеството на медицинските услуги и осигуряване на дългосрочно рентабилно здравно обслужване в МБАЛ НКБ" ЕАД чрез закупуване на ново поколение медицинска апаратура". По проекта се предвижда подмяна на съществуващо и доставка на ново поколение медицинска апаратура.

виж повече
На 11.12.2013 г. Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕООД подаде искане за кредит в размер на 16 428 972 лв. от ФУГРС.

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Изграждане на образователно-спортен комплекс в гр. София, район Лозенец". По проекта се предвижда изграждане на модерен образователен център в кв. Лозенец с функциониращи две учебни заведения – детска градина с капацитет 150 деца и училище с 650 ученика, както и изграждане на мултифункционален физкултурен салон, външни игрища за различни спортове и закрит плувен басейн.

виж повече
На 10.12.2013 г. общинско дружество "Първа МБАЛ-София" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 700 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура в Първа МБАЛ чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в Първа МБАЛ-София ЕАД". По проекта се предвижда закупуване на медицинска апаратура за пациенти с неврологични, гастроентерични и урологични заболявания.

виж повече
Изпълнителният директор на ФУГРС – Надя Данкинова взе участие в конференцията City Talk: Инструменти за финансиране на градско развитие, която се състоя на 22 ноември в хотел „Шератон“, София.

По време на събитието бяха представени възможностите за реализиране и финансиране на градски проекти от двата фонда за градско развитие по инициативата JESSICA, опериращи на територията на България. Ръководителят на инициативата JESSICA и инвестиционни фондове на Европейската инвестиционна банка Eудженио Леанца представи европейските инструменти в подкрепа на градовете. Г-н Апостолос Пападопулос от Partner Grant Thornton, Гърция, сподели гръцкия опит при прилагане на инициативата JESSICA. Г-н Димитър Черкезов, главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", МРР, представи Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, като отдели специално внимание на нарастващото значение на финансовите инструменти за изпълнение на устойчиви градски проекти през новия програмен период.

виж повече
На 15.11.2013 г. общинско дружество Пета МБАЛ София ЕАД подаде искане за кредит в размер на 626 160 лв. от ФУГРС.

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Възстановяване и подобряване на социалната инфраструктура в Пета МБАЛ София ЕАД чрез закупуване на апаратура за отделения по хемодиализа и образна диагностика". По проекта се предвижда закупуване на апарати за хемодиализа и реверсосмозна система, високотехнологични ехографски апарати и система за дигитализация на образната диагностика в лечебното заведение.

виж повече
На 29.10.2013 г. общинско дружество „Спортна София - 2000” ЕАД подаде искане за кредит в размер на 3 000 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Изграждане на Многофункционален спортен комплекс "Зона Б-5" на обща стойност 3 300 000 лв. Проектът e част от изграждането на парк «Възраждане» и предвижда изграждането на открит многофункционален спортен комплекс в паркова среда.

виж повече
На 25.10.2013 г. „Айс Арена” ООД подаде искане за кредит в размер на 18 639 059 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Многофункционална спортна площадка „Ледена арена”. Проектът предвижда на територията на гр. София – в ЖК. Младост, да се изгради многофункционална спортна зала –„Ледена арена”, в която ще се провеждат тренировъчни занимания по зимни спортове на закрито, състезания и турнири, изложби и концерти, работа с деца в неравностойно положение и др. „Ледена арена” се предвижда да бъде единствената по рода си зала в страната, а нейното реализиране е подкрепено от на Столична община и Министерството на младежта и спорта.

виж повече
На 16.10.2013 г. Ред Касъл ЕООД подаде искане за кредит в размер на 300 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект за изграждане на Магичен Замък – София. Проектът предвижда създаване на интегриран комплекс на Илюзионното изкуство, включващ хотелска, ресторантска и музейна част, както и артистична сцена. Финансирането от ФУГРС ще подпомогне завършващия етап на проекта, с акцент върху дейностите, целящи развитие на инфраструктурата в сферата на културата.

виж повече
На 9 август 2013 г. в офиса на „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД се състоя официалното подписване на първото споразумение за финансиране на проект, който ще се реализира на територията на Столична община по линия на инициатива JESSICA

Проектът представлява първи етап от предвижданата реконструкция и капитален ремонт на „Женски Пазар”, като обхваща зоната от ул. „Екзарх Йосиф” до ул. „Св.Св. Кирил и Методий”.Общият размер на инвестицията за този етап е 8.4 млн. лева., а размерът на предоставеното финансиране е 7 086 911 лева.От тях 3 500 000 лева са средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, предоставени по силата на Оперативно споразумение между ФУГРС и Европейската инвестиционна банка, а останалите 3 586 911 лева са осигурени от ФУГРС.Предвижда се проектът да се изпълни за шест месеца, а погасяването на отпуснатия заем – за 14 годинис една година гратисен период .

виж повече
На свое заседание, проведено на 5 юни 2013 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит в размер на 1 000 000 лв. за изпълнението на проект „ Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница” на „Пазари Север” ЕАД

По проекта се предвижда възстановяване на разрушения пазар „Връбница”, изгражданена павилиони, покриваща конструкция и инженерна инфраструктура. В павилионите ще се разположат магазини и ателиета за услуги, ще бъде създаден амфитеатър със сцена, ще бъде поставено мобилно търговско обзавеждане, районът ще се благоустрои със зелени площи, пешеходни и автомобилни алеи.

виж повече
^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)