Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню
На 02.01.2014 г. Втора МБАЛ - София ЕАД подаде искане за кредит в размер на 500 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Доставка на 64 многослайдов компютърен томограф".

виж повече
На 20.12.2013 г. "Софийски имоти" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 2 500 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Възстановяване и обновяване на обект Парк Възраждане", гр. София, район "Възраждане", м. "Зона Б-5-4", кв. 1а, УПИ I и УПИ II". Проектът предвижда създаване на условия за спорт и рекреация в паркова градска среда чрез изграждане на амфитеатър за провеждане на културни и акционни събития, детска площадка, оборудвана с подходящи съоръжения за повече физическа активност сред подрастващите, кафе-ресторант, два паркинга и др.

виж повече
На 20.12.2013 г. "Уелдуърс" ООД подаде искане за кредит в размер на 2 200 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Хидропарк “Аеропарк". Проектът предвижда да се изгради съоръжение, без аналог в страната, което да се превърне в притегателен център за хора от различни възрасти, като им предложи концентрация на услуги от различен тип – културни мероприятия, спортни състезания и свободен достъп до паркова зона, обособени кътове за отдих и множество спортни възможности за любители.

виж повече
На 19.12.2013 г. Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение (4-та МБАЛ) ЕАД подаде искане за кредит в размер на 500 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура". Проектът предвижда закупуване и доставка на нова медицинска апаратура за лечение на пациенти с урологични и мамологични заболявания, както и с патологични процеси, засягащи коремните органи, обект на коремната хирургия.

виж повече
На 19.12.2013 г. Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, гр. София, подаде искане за кредит в размер на 3 491 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Оптимизиране дейността на болничното заведение чрез разширяване на сектора за алогенни трансплантации на стволови хемопоетичниклетки на пациенти чрез извършване на преустройство и оборудване на трети болничен етаж в сградата на "СБАЛХЗ" ЕАД, гр. София". Проектът предвижда изпълнение на строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж на нова медицинска апаратура за нуждите на сектора за алогенни трансплантации на стволови хемопоетичниклетки на пациенти.

виж повече
На 19.12.2013 г. УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 22 000 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Проект за дострояване и пускане в експлоатация на нов хирургичен блок към УСБАЛССЗ Света Екатерина" ЕАД". Проектът предвижда изграждане и оборудване на диагностични кабинети, спешна операционна зала, 4 операционни помещения, изграждане на първата хеликоптерна площадка в центъра на гр. София.

виж повече
На 19.12.2013 г. Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 500 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД", чрез извършване на ремонтни дейности в сектор "Операционни зали" и закупуване на нова медицинска апаратура". Проектът предвижда изпълнение на строително-ремонтни дейности в сектор "Операционни зали", както и доставка и монтаж на нова медицинска апаратура за нуждите на ремонтирания сектор на болницата.

виж повече
На 18.12.2013 г. Специализирана болница за активно лечение - ЕАД (СБАЛО - ЕАД) подаде искане за кредит в размер на 4 233 630.17 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Развитие на високотехнологично лечение в СБАЛО - ЕАД гр. София". Проектът предвижда да създаде подходящата инфраструктура за диагностика и лечение на социално значимите онкологични заболявания в областта на онкологията.

виж повече
На 18.12.2013 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАД (УМБАЛ "Александровска" ЕАД) подаде искане за кредит в размер на 15 000 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Преустройство на сградата на бившата патофизиология в клиника по имунология с Национална публична донорна банка за стволови клетки и клиника по хематология". Проектът предвижда изпълнение на строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж на нова медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Клиника по имунология с банка за стволови клетки и Клиника по хематология, УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

виж повече
На 18.12.2013 г. Детски Оазис ООД подаде искане за кредит в размер на 1 985 000лв. от ФУГРС.

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Преобразуване на функциониращ детски център в детска градина в съответствие с изискванията на МОН". Проектът се предвижда да осигури необходимата материално техническа база за преобразуването на функциониращ целодневен детски център в детска градина с капацитет от 75 места в съответствие с изискванията на МОН.

виж повече
^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)