Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню
На 19.12.2013 г. УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 22 000 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Проект за дострояване и пускане в експлоатация на нов хирургичен блок към УСБАЛССЗ Света Екатерина" ЕАД". Проектът предвижда изграждане и оборудване на диагностични кабинети, спешна операционна зала, 4 операционни помещения, изграждане на първата хеликоптерна площадка в центъра на гр. София.

виж повече
На 19.12.2013 г. Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 500 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД", чрез извършване на ремонтни дейности в сектор "Операционни зали" и закупуване на нова медицинска апаратура". Проектът предвижда изпълнение на строително-ремонтни дейности в сектор "Операционни зали", както и доставка и монтаж на нова медицинска апаратура за нуждите на ремонтирания сектор на болницата.

виж повече
На 18.12.2013 г. Специализирана болница за активно лечение - ЕАД (СБАЛО - ЕАД) подаде искане за кредит в размер на 4 233 630.17 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Развитие на високотехнологично лечение в СБАЛО - ЕАД гр. София". Проектът предвижда да създаде подходящата инфраструктура за диагностика и лечение на социално значимите онкологични заболявания в областта на онкологията.

виж повече
На 18.12.2013 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАД (УМБАЛ "Александровска" ЕАД) подаде искане за кредит в размер на 15 000 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Преустройство на сградата на бившата патофизиология в клиника по имунология с Национална публична донорна банка за стволови клетки и клиника по хематология". Проектът предвижда изпълнение на строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж на нова медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Клиника по имунология с банка за стволови клетки и Клиника по хематология, УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

виж повече
На 18.12.2013 г. Детски Оазис ООД подаде искане за кредит в размер на 1 985 000лв. от ФУГРС.

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Преобразуване на функциониращ детски център в детска градина в съответствие с изискванията на МОН". Проектът се предвижда да осигури необходимата материално техническа база за преобразуването на функциониращ целодневен детски център в детска градина с капацитет от 75 места в съответствие с изискванията на МОН.

виж повече
На 17.12.2013 г. МБАЛ "Национална Кардиологична Болница" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 25 000 000 лв. от ФУГРС.

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект " Подобряване на качеството на медицинските услуги и осигуряване на дългосрочно рентабилно здравно обслужване в МБАЛ НКБ" ЕАД чрез закупуване на ново поколение медицинска апаратура". По проекта се предвижда подмяна на съществуващо и доставка на ново поколение медицинска апаратура.

виж повече
На 11.12.2013 г. Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕООД подаде искане за кредит в размер на 16 428 972 лв. от ФУГРС.

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Изграждане на образователно-спортен комплекс в гр. София, район Лозенец". По проекта се предвижда изграждане на модерен образователен център в кв. Лозенец с функциониращи две учебни заведения – детска градина с капацитет 150 деца и училище с 650 ученика, както и изграждане на мултифункционален физкултурен салон, външни игрища за различни спортове и закрит плувен басейн.

виж повече
На 10.12.2013 г. общинско дружество "Първа МБАЛ-София" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 700 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура в Първа МБАЛ чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура в Първа МБАЛ-София ЕАД". По проекта се предвижда закупуване на медицинска апаратура за пациенти с неврологични, гастроентерични и урологични заболявания.

виж повече
Изпълнителният директор на ФУГРС – Надя Данкинова взе участие в конференцията City Talk: Инструменти за финансиране на градско развитие, която се състоя на 22 ноември в хотел „Шератон“, София.

По време на събитието бяха представени възможностите за реализиране и финансиране на градски проекти от двата фонда за градско развитие по инициативата JESSICA, опериращи на територията на България. Ръководителят на инициативата JESSICA и инвестиционни фондове на Европейската инвестиционна банка Eудженио Леанца представи европейските инструменти в подкрепа на градовете. Г-н Апостолос Пападопулос от Partner Grant Thornton, Гърция, сподели гръцкия опит при прилагане на инициативата JESSICA. Г-н Димитър Черкезов, главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", МРР, представи Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, като отдели специално внимание на нарастващото значение на финансовите инструменти за изпълнение на устойчиви градски проекти през новия програмен период.

виж повече
На 15.11.2013 г. общинско дружество Пета МБАЛ София ЕАД подаде искане за кредит в размер на 626 160 лв. от ФУГРС.

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Възстановяване и подобряване на социалната инфраструктура в Пета МБАЛ София ЕАД чрез закупуване на апаратура за отделения по хемодиализа и образна диагностика". По проекта се предвижда закупуване на апарати за хемодиализа и реверсосмозна система, високотехнологични ехографски апарати и система за дигитализация на образната диагностика в лечебното заведение.

виж повече
^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)