Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню
На 3 април 2014 г., от 11:00 ч., в Официалната зала на Столична община се състоя официалното подписване на третото споразумение за финансиране на градски проект - „Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница” на общинско дружество „Пазари Север” ЕАД

Общият размер на одобрения кредит е 1 000 000 лв., от които 500 000 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 500 000 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Предназначението на заема е финансиране на дейностите, свързани с възстановяване на разрушения пазар „Връбница”, изгражданена павилиони, покриваща конструкция и инженерна инфраструктура. В павилионите ще се разположат магазини и ателиета за услуги, ще бъде създаден амфитеатър със сцена, ще бъде поставено мобилно търговско обзавеждане, районът ще се благоустрои със зелени площи, пешеходни и автомобилни алеи.Проектът е одобрен за финансиране с решение на Инвестиционния комитет на фонда от 05.06.2013г.

виж повече
На 1 април 2014 г.в магичния театър-ресторант на Астор (бул. „Черни връх“ 29) се състоя пресконференция във връзка с проект “Magic Castle” – Sofia

Проектът представлява завършваща част от процеса на изграждане на първия център на илюзионното изкуство в България, създаден по подобие на известния магичен замък в Холивуд. Сградата е изградена около къщата на Мистър Сенко, а собственик е Маг Астор.Общият размер на одобрения кредит е 300 000 лв., от които 150 000 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 150 000 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Предназначението на заема е финансиране на дейностите, свързани с насърчаване развитието на културната инфраструктура чрез обособяване на музейна част в комплекса, доставка на оборудване, закупуване на експонати на Илюзионното изкуство, провеждане на събития за популярзиране на магичното изкуство и др.

виж повече
На 12 март 2014 г. в офиса на „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД се състоя официалното подписване на второто споразумение за финансиране на градски проект, който ще се реализира на територията на Столична община по линия на инициативата

Проектът е завършваща част от процеса на изграждане на “Magic Castle” – Sofia - първият център на илюзионното изкуство в България, създаден по подобие на известния магичен замък в Холивуд. Сградата е изградена около къщата на Мистър Сенко, а собственик е самият Маг Астор. Общият размер на одобрения кредит е 300 000 лв., от които 150 000 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 150 000 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Със заема ще бъдат финансиранидейностите пряко свързани с насърчаване развитието на културната инфраструктура, а именно: извършване на строително-ремонтни работи по новостроящите се обекти с включена музейна част, доставка на оборудване, закупуване на експонати на Илюзионното изкуство, както и осигуряване в целия комплекс и на достъп за хора с увреждания.

виж повече
На свое заседание, проведено на 13 февруари 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит в размер на 300 000 лв. за изпълнението на проект “Magic Castle” – Sofia / Магичен Замък - София ЕАД на „Ред Касел“ ЕООД.

Magic castle представлява първият център на илюзионното изкуство в България, създаден по подобие на известния магичен замък в Холивуд. Сградата е изградена около къщата на Мистър Сенко, а собственик е самият Маг Астор. Настоящият проект представлява завършваща част от процеса на изграждане на “Magic Castle” – Sofia, като акцентът е върху финансиране на дейностите, пряко свързани с насърчаване на развитието на културната инфраструктура. Предвиждат се: извършване на строително-ремонтни работи по новостроящите се обекти с включена музейна част, доставка на оборудване, закупуване на експонати на Илюзионното изкуство, както и осигуряване в целия комплекс и на достъп за хора с увреждания.

виж повече
На 10.01.2014 г. Кино Арена ВТ ЕООД подаде искане за кредит в размер на 1 561 534 лв. от ФУГРС

На 10.01.2014 г. Кино Арена ВТ ЕООД подаде искане за кредит в размер на 1 561 534 лв. от ФУГРС. Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Културен киноцентър Арена Плаза Уест".

виж повече
На 02.01.2014 г. Втора МБАЛ - София ЕАД подаде искане за кредит в размер на 500 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Доставка на 64 многослайдов компютърен томограф".

виж повече
На 20.12.2013 г. "Софийски имоти" ЕАД подаде искане за кредит в размер на 2 500 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Възстановяване и обновяване на обект Парк Възраждане", гр. София, район "Възраждане", м. "Зона Б-5-4", кв. 1а, УПИ I и УПИ II". Проектът предвижда създаване на условия за спорт и рекреация в паркова градска среда чрез изграждане на амфитеатър за провеждане на културни и акционни събития, детска площадка, оборудвана с подходящи съоръжения за повече физическа активност сред подрастващите, кафе-ресторант, два паркинга и др.

виж повече
На 20.12.2013 г. "Уелдуърс" ООД подаде искане за кредит в размер на 2 200 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Хидропарк “Аеропарк". Проектът предвижда да се изгради съоръжение, без аналог в страната, което да се превърне в притегателен център за хора от различни възрасти, като им предложи концентрация на услуги от различен тип – културни мероприятия, спортни състезания и свободен достъп до паркова зона, обособени кътове за отдих и множество спортни възможности за любители.

виж повече
На 19.12.2013 г. Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение (4-та МБАЛ) ЕАД подаде искане за кредит в размер на 500 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в Четвърта МБАЛ, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура". Проектът предвижда закупуване и доставка на нова медицинска апаратура за лечение на пациенти с урологични и мамологични заболявания, както и с патологични процеси, засягащи коремните органи, обект на коремната хирургия.

виж повече
На 19.12.2013 г. Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД, гр. София, подаде искане за кредит в размер на 3 491 000 лв. от ФУГРС

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Оптимизиране дейността на болничното заведение чрез разширяване на сектора за алогенни трансплантации на стволови хемопоетичниклетки на пациенти чрез извършване на преустройство и оборудване на трети болничен етаж в сградата на "СБАЛХЗ" ЕАД, гр. София". Проектът предвижда изпълнение на строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж на нова медицинска апаратура за нуждите на сектора за алогенни трансплантации на стволови хемопоетичниклетки на пациенти.

виж повече
^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)