Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню
На 11 юли 2014 г. в офиса на „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ (ФУГРС) ЕАД се състоя официалното подписване на три договора за проектно финансиране

Споразуменията бяха подписани от изпълнителния директор на „Фонд  за устойчиво градско развитие  на София“ (ФУГРС) ЕАД - г-жа Надя Данкинова, от изпълнителните директори на трите болници -  съответно д-р Цветомир Димитров (Първа МБАЛ ЕАД), д-р Иван Атанасов Костов (Първа АГ “Света София“ ЕАД) и д-р Аркади Иванов (Четвърта МБАЛ ЕАД) и от г-н Добромир Добрев – Член на УС на Райфайзенбанк България -  банка -партньор на ФУГРС ЕАД.

виж повече
На свое заседание, проведено на 7 юли 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на "Спортна София - 2000" ЕАД

Одобреният размер на заема за проект “Изграждане на Многофункционален спортен комплeкс "Зона Б-5", част от изграждането на парк Възраждане" (1 етап) е 3 026 795 лв. Проектът представлява първи етап от инвестиционен проект за модернизиране на спортната инфраструктура в град София и облагородяване на градската среда чрез изграждане на места за спорт и отдих в район Зона Б-5, част от изграждането на парк „Възраждане“. По проекта се предвижда изграждането на Многофункционален Спортен комплекс за спортове на открито – „Зона Б-5-4" на площ от 23 897 кв. м., който ще предлага разнообразен набор от услуги и възможност за практикуване на множество спортове на открито.

виж повече
На свое заседание, проведено на 1 юли 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на Специализирана болница за активно лечение по онкология“ – ЕАД

Одобреният размер на заема за "Развитие на високотехнологично лечение в СБАЛО - ЕАД гр. София" е 4 233 630.17 лв. Проектът предвижда закупуването на медицинска апаратура за различните лечебни звена в болницата с цел повишаване качеството на лечебния процес и развитие на високотехнологично лечение в СБАЛО – ЕАД, гр. София като национален център по онкология. Най-голям дял от инвестициите по проекта се падат на Клиниката по урология, като се предвижда оптимизирането на управлението чрез извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни дейности и разполагането й в самостоятелно крило на четвъртия етаж.

виж повече
На 5 юни 2014 ФУГРС одобри отпускането на кредити за изпълнението на проекти на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД и на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София

Основната цел на проекта на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД е осигуряване на адекватна, ефективна, висококачествена специализирана медицинска дейност в Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД чрез подобряване на материалната база на Отделението по анестезиология и интензивно лечение и Операционния Блок, с крайна цел достигане на европейските стандарти за компетентна и качествена анестезиологично-реанимационно лечебна и консултативна помощ на акушеро-гинекологичните звена, както и закупуване и доставка на медицинска апаратура.

виж повече
На свое заседание, проведено на 8 май 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит в размер на 583 830 лв. на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на медицинските услуги и да се осигури рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура. Реализацията на проекта ще предостави на болницата нови възможности за диагностициране и опериране чрез нов, по-безболезнен и неинвазивен начин, което ще я направи предпочитана от множество пациенти. Чрез закупуването на предвиденото оборудване по проекта от една страна ще се предостави уникална и иновативна медицинска услуга на български и чуждестранни граждани, което ще доведе до ръст в приходите на Първа МБАЛ - София, както и до утвърждаване на репутацията й на първокласно болнично заведение

виж повече
На 3 април 2014 г., от 11:00 ч., в Официалната зала на Столична община се състоя официалното подписване на третото споразумение за финансиране на градски проект - „Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница” на общинско дружество „Пазари Север” ЕАД

Общият размер на одобрения кредит е 1 000 000 лв., от които 500 000 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 500 000 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Предназначението на заема е финансиране на дейностите, свързани с възстановяване на разрушения пазар „Връбница”, изгражданена павилиони, покриваща конструкция и инженерна инфраструктура. В павилионите ще се разположат магазини и ателиета за услуги, ще бъде създаден амфитеатър със сцена, ще бъде поставено мобилно търговско обзавеждане, районът ще се благоустрои със зелени площи, пешеходни и автомобилни алеи.Проектът е одобрен за финансиране с решение на Инвестиционния комитет на фонда от 05.06.2013г.

виж повече
На 1 април 2014 г.в магичния театър-ресторант на Астор (бул. „Черни връх“ 29) се състоя пресконференция във връзка с проект “Magic Castle” – Sofia

Проектът представлява завършваща част от процеса на изграждане на първия център на илюзионното изкуство в България, създаден по подобие на известния магичен замък в Холивуд. Сградата е изградена около къщата на Мистър Сенко, а собственик е Маг Астор.Общият размер на одобрения кредит е 300 000 лв., от които 150 000 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 150 000 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Предназначението на заема е финансиране на дейностите, свързани с насърчаване развитието на културната инфраструктура чрез обособяване на музейна част в комплекса, доставка на оборудване, закупуване на експонати на Илюзионното изкуство, провеждане на събития за популярзиране на магичното изкуство и др.

виж повече
На 12 март 2014 г. в офиса на „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД се състоя официалното подписване на второто споразумение за финансиране на градски проект, който ще се реализира на територията на Столична община по линия на инициативата

Проектът е завършваща част от процеса на изграждане на “Magic Castle” – Sofia - първият център на илюзионното изкуство в България, създаден по подобие на известния магичен замък в Холивуд. Сградата е изградена около къщата на Мистър Сенко, а собственик е самият Маг Астор. Общият размер на одобрения кредит е 300 000 лв., от които 150 000 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 150 000 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Със заема ще бъдат финансиранидейностите пряко свързани с насърчаване развитието на културната инфраструктура, а именно: извършване на строително-ремонтни работи по новостроящите се обекти с включена музейна част, доставка на оборудване, закупуване на експонати на Илюзионното изкуство, както и осигуряване в целия комплекс и на достъп за хора с увреждания.

виж повече
На свое заседание, проведено на 13 февруари 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит в размер на 300 000 лв. за изпълнението на проект “Magic Castle” – Sofia / Магичен Замък - София ЕАД на „Ред Касел“ ЕООД.

Magic castle представлява първият център на илюзионното изкуство в България, създаден по подобие на известния магичен замък в Холивуд. Сградата е изградена около къщата на Мистър Сенко, а собственик е самият Маг Астор. Настоящият проект представлява завършваща част от процеса на изграждане на “Magic Castle” – Sofia, като акцентът е върху финансиране на дейностите, пряко свързани с насърчаване на развитието на културната инфраструктура. Предвиждат се: извършване на строително-ремонтни работи по новостроящите се обекти с включена музейна част, доставка на оборудване, закупуване на експонати на Илюзионното изкуство, както и осигуряване в целия комплекс и на достъп за хора с увреждания.

виж повече
На 10.01.2014 г. Кино Арена ВТ ЕООД подаде искане за кредит в размер на 1 561 534 лв. от ФУГРС

На 10.01.2014 г. Кино Арена ВТ ЕООД подаде искане за кредит в размер на 1 561 534 лв. от ФУГРС. Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект "Културен киноцентър Арена Плаза Уест".

виж повече
^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)