Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню
Първа многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД представи шестте високотехнологични уреда, закупени по проект, финансиран от ФУГРС ЕАД

В рамките на събитие, състояло се на 19 декември 2014 г., и в присъствието на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ Деница Николова, столичния кмет Йорданка Фандъкова, председателя на здравната комисия на СО - доц. Лилянда Еленкова бяха представени шестте високотехнологични медицински уреда, закупени по проект „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕНТАБИЛНА ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА В ПЪРВА МБАЛ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД“.

виж повече
Магичният замък спечели специална награда в конкурса „Сграда на годината“ 2014 г.

Проектът „Магичен замък“, чиято музейна част е финансирана от ФУГРС получи специална награда в категория Сгради-съвременна културна инфраструктура в конкурса „Сграда на годината“ 2014 г.

виж повече
Осмото споразумение за финансиране на градски проект - „Изграждане на образователно-спортен комплекс в гр. София, район Лозенец“, бе подписано между ФУГРС ЕАД и „Образователно-Спортен Комплекс Лозенец“ АД.

Общият размер на одобрения заем е 17 602 470 лв., от които 8 801 235 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 8 801 235 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Предназначението на заема е изграждане на модерен образователен център за деца в училищна и предучилищна възраст в кв. Лозенец, който е обезпечен със съвременна техническа база и съоръжения за спорт и с необходимите помещения за извършване на високо квалифициран образователен процес, както и спортни съоръжения за нуждите и обучението на деца от детска градина до завършване на гимназия.

виж повече
Два от проектите, финансирани от ФУГРС, са номинирани в престижния Национален конкурс "Сграда на годината" 2014 г

Два от проектите, финансирани от ФУГРС, са номинирани в престижния Национален конкурс "Сграда на годината" 2014 г.

виж повече
На свое заседание, проведено на 20 ноември 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на „Софийски имоти” ЕАД.

Проектът предвижда изграждането на новопроектирана зелена площ за обществено ползване с паркинг за 54 паркоместа, нова монолитна сграда на две нива за кафе-ресторант, съоръжение за катерене амфитеатър за провеждане на културни и акционни събития, зона за циркова площадка и др.

виж повече
На свое заседание, проведено на 14 ноември 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски”.

Одобреният размер на заема за проект „Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД“ е 10 518 756,53 лв. Проектът предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на иновативна медицинска апаратура (система за лъчехирургия, Магнитно-резонансен апарат на постоянни магнити с ротация на системата магнит-пациентна маса, Дигитална рентгенова система за графия и скопия), както и изпълнение на строително-ремонтни работи на помещения, предназначени за разполагане на Магнитно-резонансния апарат.

виж повече
На свое заседание, проведено на 29 октомври 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на ОБРАЗОВАТЕЛНО – СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЛОЗЕНЕЦ ЕАД.

Одобреният размер на заема за проект Изграждане на образователно-спортен комплекс в гр. София, район Лозенец е 17 602 470 лв. Проектът предвижда изграждането на нова сграда на училище и детска градина с прилежащи мултифункционален физкултурен салон, външни игрища за различни спортове, закрит плувен басейн и зона за релаксация в кв. “Лозенец“, гр. София.

виж повече
На свое заседание, проведено на 26 септември 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на „Пазари Север” ЕАД.

Одобреният размер на заема за проект Изграждане на „ПАЗАР НА ЦВЕТЯТА“ е 2 558 000 лв. Проектът има за цел изграждането на стоково тържище за цветя на пазар „Оряхово”, гр. София, СО – Район „Надежда”. Предвижда се освен търговските площи, предназначени за отдаване под наем, да бъдат изградени допълнителни помещения и подходяща инфраструктура, чрез които да се осигури нормално функциониране на стоковото тържище за цветя.

виж повече
На 23 септември 2014 г. се състоя официалното подписване на седмото споразумение за финансиране на градски проект - “Изграждане на Многофункционален спортен комплeкс "Зона Б-5", част от изграждането на парк Възраждане" (1 етап)

Общият размер на одобрения заем е 3 026 795 лв. от които 1 513 397.50 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 1 513 397.50 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Предназначението на заема е финансиране на първия етап от инвестиционен проект за модернизиране на спортната инфраструктура в град София и облагородяване на градската среда чрез изграждане на места за спорт и отдих в район Зона Б-5, част от изграждането на парк „Възраждане“.

виж повече
На свое заседание, проведено на 1 септември 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД”

Одобреният размер на заема за проект „Проект за дострояване и пускане в експлоатация на нов хирургичен блок към УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД” е 19 982 222.52 лв. В рамките на проекта се предвижда изграждане и оборудване на диагностични кабинети, спешна операционна зала, 4 операционни помещения, както и изграждане на първата хеликоптерна площадка в центъра на гр. София и паркинг за нуждите на персонала и пациентите на болницата.

виж повече
^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)