Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) - Jessica София

Към основното съдържание
Към главното меню
На свое заседание, проведено на 29 октомври 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на ОБРАЗОВАТЕЛНО – СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЛОЗЕНЕЦ ЕАД.

Одобреният размер на заема за проект Изграждане на образователно-спортен комплекс в гр. София, район Лозенец е 17 602 470 лв. Проектът предвижда изграждането на нова сграда на училище и детска градина с прилежащи мултифункционален физкултурен салон, външни игрища за различни спортове, закрит плувен басейн и зона за релаксация в кв. “Лозенец“, гр. София.

виж повече
На свое заседание, проведено на 26 септември 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на „Пазари Север” ЕАД.

Одобреният размер на заема за проект Изграждане на „ПАЗАР НА ЦВЕТЯТА“ е 2 558 000 лв. Проектът има за цел изграждането на стоково тържище за цветя на пазар „Оряхово”, гр. София, СО – Район „Надежда”. Предвижда се освен търговските площи, предназначени за отдаване под наем, да бъдат изградени допълнителни помещения и подходяща инфраструктура, чрез които да се осигури нормално функциониране на стоковото тържище за цветя.

виж повече
На 23 септември 2014 г. се състоя официалното подписване на седмото споразумение за финансиране на градски проект - “Изграждане на Многофункционален спортен комплeкс "Зона Б-5", част от изграждането на парк Възраждане" (1 етап)

Общият размер на одобрения заем е 3 026 795 лв. от които 1 513 397.50 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 1 513 397.50 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Предназначението на заема е финансиране на първия етап от инвестиционен проект за модернизиране на спортната инфраструктура в град София и облагородяване на градската среда чрез изграждане на места за спорт и отдих в район Зона Б-5, част от изграждането на парк „Възраждане“.

виж повече
На свое заседание, проведено на 1 септември 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД”

Одобреният размер на заема за проект „Проект за дострояване и пускане в експлоатация на нов хирургичен блок към УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД” е 19 982 222.52 лв. В рамките на проекта се предвижда изграждане и оборудване на диагностични кабинети, спешна операционна зала, 4 операционни помещения, както и изграждане на първата хеликоптерна площадка в центъра на гр. София и паркинг за нуждите на персонала и пациентите на болницата.

виж повече
На 11 юли 2014 г. в офиса на „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ (ФУГРС) ЕАД се състоя официалното подписване на три договора за проектно финансиране

Споразуменията бяха подписани от изпълнителния директор на „Фонд  за устойчиво градско развитие  на София“ (ФУГРС) ЕАД - г-жа Надя Данкинова, от изпълнителните директори на трите болници -  съответно д-р Цветомир Димитров (Първа МБАЛ ЕАД), д-р Иван Атанасов Костов (Първа АГ “Света София“ ЕАД) и д-р Аркади Иванов (Четвърта МБАЛ ЕАД) и от г-н Добромир Добрев – Член на УС на Райфайзенбанк България -  банка -партньор на ФУГРС ЕАД.

виж повече
На свое заседание, проведено на 7 юли 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на "Спортна София - 2000" ЕАД

Одобреният размер на заема за проект “Изграждане на Многофункционален спортен комплeкс "Зона Б-5", част от изграждането на парк Възраждане" (1 етап) е 3 026 795 лв. Проектът представлява първи етап от инвестиционен проект за модернизиране на спортната инфраструктура в град София и облагородяване на градската среда чрез изграждане на места за спорт и отдих в район Зона Б-5, част от изграждането на парк „Възраждане“. По проекта се предвижда изграждането на Многофункционален Спортен комплекс за спортове на открито – „Зона Б-5-4" на площ от 23 897 кв. м., който ще предлага разнообразен набор от услуги и възможност за практикуване на множество спортове на открито.

виж повече
На свое заседание, проведено на 1 юли 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит за изпълнението на проект на Специализирана болница за активно лечение по онкология“ – ЕАД

Одобреният размер на заема за "Развитие на високотехнологично лечение в СБАЛО - ЕАД гр. София" е 4 233 630.17 лв. Проектът предвижда закупуването на медицинска апаратура за различните лечебни звена в болницата с цел повишаване качеството на лечебния процес и развитие на високотехнологично лечение в СБАЛО – ЕАД, гр. София като национален център по онкология. Най-голям дял от инвестициите по проекта се падат на Клиниката по урология, като се предвижда оптимизирането на управлението чрез извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни дейности и разполагането й в самостоятелно крило на четвъртия етаж.

виж повече
На 5 юни 2014 ФУГРС одобри отпускането на кредити за изпълнението на проекти на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД и на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София

Основната цел на проекта на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София“ ЕАД е осигуряване на адекватна, ефективна, висококачествена специализирана медицинска дейност в Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД чрез подобряване на материалната база на Отделението по анестезиология и интензивно лечение и Операционния Блок, с крайна цел достигане на европейските стандарти за компетентна и качествена анестезиологично-реанимационно лечебна и консултативна помощ на акушеро-гинекологичните звена, както и закупуване и доставка на медицинска апаратура.

виж повече
На свое заседание, проведено на 8 май 2014 г., Инвестиционният комитет на ФУГРС одобри отпускането на кредит в размер на 583 830 лв. на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на медицинските услуги и да се осигури рентабилна здравна инфраструктура чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура. Реализацията на проекта ще предостави на болницата нови възможности за диагностициране и опериране чрез нов, по-безболезнен и неинвазивен начин, което ще я направи предпочитана от множество пациенти. Чрез закупуването на предвиденото оборудване по проекта от една страна ще се предостави уникална и иновативна медицинска услуга на български и чуждестранни граждани, което ще доведе до ръст в приходите на Първа МБАЛ - София, както и до утвърждаване на репутацията й на първокласно болнично заведение

виж повече
На 3 април 2014 г., от 11:00 ч., в Официалната зала на Столична община се състоя официалното подписване на третото споразумение за финансиране на градски проект - „Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница” на общинско дружество „Пазари Север” ЕАД

Общият размер на одобрения кредит е 1 000 000 лв., от които 500 000 лв., предоставени от Оперативна програма „Регионално разитие 2007-2013 г.“ по силата на Оперативно споразумение, сключено между ФУГРС, ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка, и 500 000 лв., предоставени от ФУГРС ЕАД. Предназначението на заема е финансиране на дейностите, свързани с възстановяване на разрушения пазар „Връбница”, изгражданена павилиони, покриваща конструкция и инженерна инфраструктура. В павилионите ще се разположат магазини и ателиета за услуги, ще бъде създаден амфитеатър със сцена, ще бъде поставено мобилно търговско обзавеждане, районът ще се благоустрои със зелени площи, пешеходни и автомобилни алеи.Проектът е одобрен за финансиране с решение на Инвестиционния комитет на фонда от 05.06.2013г.

виж повече
^

  © 2016 - 2017 Фонд за устойчиво градско развитие
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)